5 noiembrie 2023 Vernisajul expoziției „Partea nevăzută a colecției Liana și Dan Nasta: obiecte de cult și laice” (08.11.2023 – 17.03.2024 la Muzeul Colecțiilor de Artă)

Expozitia „Partea nevăzută a colecției Liana și Dan Nasta: obiecte de cult și laice” în perioada 8 noiembrie 2023 – 17 martie 2024 la Muzeul Colecțiilor de Artă (Calea Victoriei nr. 111). Expoziția este curatoriată de Dr. Liliana Chiriac, șef secție, Dr. Gabriela Vasiliu, conservator și Monica Croitoru-Tonciu, muzeograf, în cadrul secției Muzeul Colecțiilor de Artă. Vernisajul expoziției va avea loc duminică, 5 noiembrie 2023, ora 18.00, iar cuvântul de deschidere a fost rostit de Directorul General al MNAR dl. Călin Stegerian și de dna Viorica Ursuleanu Parizescu, președinta Societății Colecționarilor de Artă din România, în prezența unui numeros public și a donatorilor, doamna și domnul Elena și Mihai Nasta .
Cu această ocazie se va lansa și volumul „Colecția Liana și Dan Nasta, Donația Elena și Mihai Nasta. Repertoriul colecției”, care cuprinde, în integralitatea sa, ansamblul de obiecte donate de soții Elena și Mihai Nasta.

25 mai 2023 Seminar SCAR la Muzeul „Vasile Grigore”

SCAR vă invită la Seminarul „Aspecte ale comerțului de artă”, cu prima întâlnire intitulată „Falsurile”.
Joi, 25 mai, ora 17, Muzeul „Vasile Grigore, pictor și colecționar”. Moderator, expert atestat Min Culturii, dna Mihaela Varga.
Imagini de la Seminar si de la Expoziția „Variațiuni coloristice”, în incinta muzeului la Galeria de Artă Anexa 29, cu lucrări din colecția pictorului, profesorului, veșnic iubitorului de artă, Vasile Grigore.
Au participat Președinta SCAR dna Viorica Ursuleanu Parizescu, moderatoarea Seminarului dna Mihaela Varga, vicepreședinții SCAR dnii P.K. Patzelt și Armand Voicu, colecționarii dna Arcadia Hinescu și dnii Mărculescu Stefan, Gheorghe Burtea, Dorin Mihalache, Grigore Gîrjoabă, precum si muzeografa dna Delia Bran. Imagini de la eveniment sunt prezentate si pe Facebook Grupul SCAR.


CALENDARUL EXPOZITIILOR SCAR pentru anul 2023

Legătură

Stimati COLECTIONARI,

Incepem anul 2023 cu gânduri bune si cel putin 4 propuneri de proiecte expozitionale organizate de SCAR in acest an, in parteneriat cu muzee si galerii de arta din România.
Va prezint in cele ce urmeaza, CALENDARUL EXPOZITIILOR SCAR pentru anul 2023.

1. In perioada aprilie – iulie 2023 – „Expozitie de grafica din colectiile membrilor SCAR”, expozitia pentru inceput va fi online, iar in momentul cand se va gasi o sala sigura si reprezentativa se va face live.
Expozitia de grafica va contine 4 sectiuni: 1-gravură, 2-grafică desen (creion, tus, laviu), 3-acuarela si 4- pastel, ceracolor
Calendarul de transmitere a informatiilor catre Consiulul Director SCAR este urmatorul:
– transmiterea de catre membrii SCAR, până pe 01.03.2023, a listei cu numele artistului, denumirea, dimensiunea lucrarii si tehnica (1/2/3/4), precum si poza lucrarii, la o rezolutie cat mai buna pentru un viitor Catalog.

2. In perioada 12.octombrie – 10.noiembrie 2023- Expozitia ,,Maestrii picturii romanesti reprezentati in colectiile membrilor Societatii Colectionarilor de Arta din Romania” la Muzeul Tarii Crisurilor Oradea – Complex Muzeal, in ideea de a oferi publicului bihorean si nu numai, un refugiul cultural in acord cu valorile morale si culturale ale poporului roman, contribuind astfel la formarea tinerei generatii.
Transportul si asigurarea lucrarilor va fi sustinuta financiar de catre Muzeul Tarii Crisurilor, respectiv varianta „perete la perete”.
Mai multe detalii se vor da de catre curator in luna martie 2023. Curator: Dna Adina Rentea

3. In perioada 24 noiembrie 2023 – ianuarie 2024 Expozitia „Tinerimea artistica reprezentata in colectiile particulare ale membrilor SCAR si in colectia MNC” la Muzeul National Cotroceni, o tema ampla si bine reprezentata in colectiile dvoastra. Curator: Dl Cosmin Nasui

Atasat va transmit un document in word – Lista artistilor (conform Petre Oprea- si link-ul la site-Tinerimea artistică – Wikipedia), care au participat la expozitiile Societatii Tinerimea Artistica in perioada 1902-1947, pentru ca fiecare colectionar sa-si faca o Lista/Colectie membru SCAR, cu lucrarile cu care vrea sa participe. https://www.wikiwand.com/ro/Lista_arti%C8%99tilor_participan%C8%9Bi_la_expozi%C8%9Biile_Tinerimii_artistice

Calendarul de transmitere a informatiilor catre Consiliul Director SCAR este urmatorul:
– transmiterea de catre membrii SCAR a listei/tabelului cu numele artistului, denumire, dimensiune lucrare si tehnica – până pe 28 februarie 2023, conform document atasat- Tinerimea artistica- Lista artistilor
– transmiterea de catre membrii SCAR a pozelor cu lucrarile propuse de a participa la EXPO- până pe 31 martie 2023.
– selectia lucrărilor de către Curator 30 aprilie -30 mai 2023
– realizare catalog inainte de vernisaj, respectiv septembrie – octombrie 2023

4. In perioada sfarsitul anului 2023- prima jumatate a anului 2024, Expozitia „Nicolae Grigorescu in colectii private” in parteneriat cu ART SAFARI având ca obiectiv, dupa cum spune in invitatie, dna Ioana Ciocan – director general al Pavilionul de arta Bucuresti – Artsafari, să probeze importanța pe care colecționarii continuă să o acorde universului de valori grigorescian, într-un context de punere în discuție/cădere în aparentă desuetudine a normelor tradiționale.

Cu multumiri si consideratie,
Consiliul director al SCAR:
Presedinte Viorica Ursuleanu Parizescu
Vicepresedinte Maria Pîrvuțoiu
Vicepresedinte Puiu P.K. Patzelt
Vicepresedinte Cosmin Nasui
Vicepresedinte Armand Voicu

18 ianuarie 2022

Persoanele care doresc să se inscrie in SCAR vor completa acest model de cerere si-l vor trimite prin email la
societateacolectionarilor.arta@gmail.com sau viorica.ursuleanu@gmail.com

Către:
Președintele Asociației “Societatea Colecționarilor de Artă din România” – SCAR
CERERE DE ADERARE CA MEMBRU PERSOANĂ FIZICĂ

Subsemnatul/a……………………………………………………………………
născut/ă ……………………………, cu domiciliul in…………………………..,
de profesie……………………………, telefon………………………,
e-mail………………………………………..,
vă rog să aprobați înscrierea mea în rândul membrilor Asociației “Societatea Colecționarilor de Artă din România” – SCAR.
In continuare vă prezint un scurt istoric si o prezentare a Colecției pe care o dețin in prezent. (ex. opțional de când colecționez, dacă este moștenire de familie, donație, achiziție, CV-ul si prezentarea scrisă a colecției si a activității de colecționar sau a interesului de a deveni colecționar, enumerarea principalilor autori de lucrări si alte activități care sunt relevante pentru a deveni membru SCAR)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Declar, că sunt de acord ca datele cu caracter personal şi datele de contact să fie utilizate pentru acțiunile intreprinse de SCAR, evenimente expoziționale si de informare în domeniul cultural si pentru a primi materiale informative sau înştiinţări cu privire la diverse acţiuni ale Asociației.

Data:………………….. Semnătura………………………………….

Aprob: Preşedinte: Viorica Ursuleanu Parizescu ……………………………………………………………………….

***

Extrase din Statutul Asociatiei SCAR:
„Asociația are ca scop sprijinirea, protejarea şi apărarea colecționarilor de artă şi a colecțiilor de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă şi de alte obiecte de artă, bibliofilie etc. cât și promovarea culturii şi artei, în special al artei românești. „
Membri Asociatie sunt de 3 categorii:
– membri fondatori – membrii persoane fizice care au constituit Asociația şi care au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului acesteia;
– membri activi – membrii persoane fizice care se asociază ulterior fondării Asociației, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociației şi care, prin activitatea lor, o sprijină în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de prezentul Statut;
– membri de onoare. Aceștia pot fi, fără ca enumerarea să fie limitativă:- persoane fizice şi/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului acesteia sau personalități marcante ale vieții culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor si scopului acesteia.
Membri activi în Asociație pot fi numai persoanei fizice, indiferent de naționalitate, religie, sex, apartenență politică sau profesiune, care dețin o colecție de artă, precum și acele persoane care iubesc arta și doresc să colecționeze.
Colecția de artă cuprinde ansamblul de lucrări și obiecte de artă strânsă de un amator particular, obținute prin moștenire, donații, achiziții sau schimb, expresie a unei mari pasiuni pentru frumos.
Colecția de artă dobândită sau creată în acest fel este și rămâne proprietatea exclusivă a colecționarului.
Acceptarea de noi membri activi în Asociație se va face în baza deciziei Consiliului Director, adoptată prin votul a jumătate plus unu din numărul de membri ai Consiliului Director, exprimat prin corespondență (email), urmând ca acceptarea noilor membri să fie ratificată la proxima ședință a Consiliului Director.
Aprobarea ca membru activ al S.C.A.R. se face de către Consiliul Director. În vederea luării deciziei cu privire la acceptarea ca membru activ al Asociației, Consiliul Director va analiza:
Cererea de aderare si CV-ul cu prezentarea scrisă a colecției si activității de colecționar sau a interesului sau de a deveni colecționar;
recomandarea a doi membrii din Consiliul Director.
Calitatea de membru activ cu toate drepturile și obligațiile aferente, care rezultă din prezentul Statut, se dobândește și produce efecte numai după plata cotizației anuale de către noul membru, realizată după notificarea deciziei de acceptare, din partea Consiliului Director.
Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot, la propunerea Consiliului Director.
Membrii fondatori și membrii activi ai Asociației au în principal următoarele drepturi:
– să participe si sa voteze in cadrul Adunării Generale, sub condiția de a avea cotizația de membru plătită la zi la data adunării;
– să participe la activitatea și programele derulate de Asociație;
– sa fie informați în mod regulat asupra deciziilor luate de Asociație prin organele sale de conducere;
Membrii fondatori şi membrii activi ai Asociației au în principal următoarele obligații:
– să respecte statutul și actul constitutiv, regulamentele şi hotărârile organelor de conducere ale Asociației, Adunarea Generală și Consiliul Director; să achite cotizația de membru în cuantumul și la termenul decis de Consiliul Director;
– să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral şi activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate / derulate de asociație;
– să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot aduce atingere direct sau indirect, scopului, obiectivelor, activității și imaginii Asociației;
– să cunoască și să respecte drepturile şi obligațiile membrilor Asociației;
– să se implice în activitățile Asociației și să sprijine activitatea acesteia, în mod activ;
– să apere și să contribuie la dezvoltarea şi promovarea imaginii Asociației la nivel național cat şi internațional;
– să aibă un comportament nediscriminatoriu, să dialogheze şi să soluționeze diferendele pe cale amiabilă cu alți membri;
– să nu implice Asociația în activități politice, să nu folosească Asociația ca pe o platformă de lansare în politică sau de propagandă politică;
– să păstreze confidențialitatea celor discutate si stabilite în cadrul Asociației față de terți;
– să desfășoare activitatea de membru în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cele statutare.”

28 august 2021

Vasile PARIZESCU (PARISESCU) (25.10.1925, Brăila – 28.08.2019, Bucuresti)
Un omagiu la 2 ani de la plecarea fondatorului Societății Colectionarilor de Artă din România, generalul(r), omul de știință și de artă, inginerul, expertul de artă, pictorul, scriitorul si colectionarul Vasile Parizescu

Interviuri de excelenta – https://www.youtube.com/watch?v=qB_LJt3Rx_M
http://www.e-galerie.ro/main.php/v/Vasile+Parizescu/

Acasa

4 decembrie 2020

Petru MOTIU (1923-2020), general de armată, inginer şi pictor deosebit, membru fondator al Societăţii Colecţionarilor de Artă din România, un om de mare bunătate şi sensibilitate, a părăsit această lume, azi 4 decembrie 2020 la Bucureşti.
Odihnească-se in pace! Condoleanţe familiei.

http://www.artasimedicina.ro/petru-motiu/?fbclid=IwAR1QdZHh1Nhera18VhFn2eagg0pEcggbFX7oHSAwXL6kEEWe3sI3EL5yzrA
MOTIU PETRU. Născut la 28 mai 1923, com. Buteni, jud. Arad. Absolvent al Politehnicii Timisoara (1950). A lucrat in Ministerul Apărării Naţionale până la gradul de general. Studii de pictură sub indrumarea sculptorului Radu Moga şi a pictorului Robert Schweitzer – Cumpăna din 1981, Scoala Populară de Artă (1983-1986) cu prof. Neculai Iorga. Numeroase expoziţii personale şi de grup, vicepreşedinte al Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti din 1981, membru al Cenaclului de Arte Plastice al Medicilor “Ion Tuculescu” din 1999. Premii şi diplome. Secretar de redacţie al revistei “Pro Arte”. Membru fondator al Societăţii Colecţionarilor de Artă din România SCAR din 1990.

28 august 2020

Vasile PARIZESCU (PARISESCU) (25.10.1925, Brăila – 28.08.2019, Bucuresti).
Vasile Parisescu (Parizescu) pictor, desenator, scriitor, colecţionar de artă, expert naţional in arta modernă şi contemporană, militar, om de ştiinţă, general in armata română. Vasile Parizescu este iniţiatorul, fondatorul şi preşedintele Societăţii Colecţionarilor de Artă din România.

Odihnească-se in pace! O personalitate de neegalat, vesnic in memoria noatra!

19 iulie 2020 Referitor: Certificate de participare la expozitia „Books & Arts” de la Castelul Cantacuzino Busteni din perioada 04.10.2019-30.03.2020.

Depunătorilor tablourilor și lucrărilor plastice ce au participat în perioada 04.10.2019-30.03.2020 la expozitia „Books & Arts” de la Castelul Cantacuzino Busteni și li s-au returnat lucrările până în 20 mai 2020, li se vor acorda în curând și un ”Certificat de participare la expozitia „Books & Arts”.
Pentru membri Societății Colectionarilor de Artă din România aceste certificate vor fi ridicate și apoi distribuite de dl. Puiu K. Patzelt prin contactarea ulterioară a colectionarilor personal de către acesta.

18 iulie 2020 Postari din expozitia organizata de ICR Venetia si cu colaborarea SCAR


https://www.facebook.com/search/top/?q=icr%20venetia&epa=SEARCH_BOX

VENEȚIA. 19 muzee prezintă viziunea artiştilor români din secolul XX asupra orașului lagunar

Complementar proiectului „Venezia vista dai grandi pittori romeni/Veneția văzută de marii pictori români“, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția lansează miercuri, 1 iulie 2020, în mediul virtual, expoziția „Veneţia şi laguna veneţiană în viziunea artiştilor români ai secolului XX“. Imaginile vor fi prezentate pe paginile Facebook și Instagram ale reprezentanței ICR la Veneția.
Desfășurat în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2020,  în parteneriat cu 19 muzee din țară, cu colaborarea Societăţii Colecţionarilor de Artă din România, proiectul prezintă viziunea artiştilor români din secolul XX asupra Veneţiei şi a lagunei sale, surse de inspirație pentru numeroşi pictori din întreaga lume. Fiecare lucrare este însoţită de o scurtă fişă în limba italiană, ce cuprinde date biografice ale autorului şi descrierea operei.
Vor fi expuse online lucrări aflate în custodia a 19 instituții muzeale: Muzeul Judeţean Argeş din Piteşti, Muzeul de Artă al Complexului Muzeal «Iulian Antonescu» din Bacău, Muzeul «Vasile Pârvan» din Bârlad, Muzeul de Artă din Braşov, Muzeul Brăilei «Carol I», Muzeul Judeţean Botoşani, Muzeul Municipiului Bucureşti – Pinacoteca Municipiului Bucureşti, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Judeţean Mureş, Complexul Naţional Muzeal «Curtea Domnească» din Târgovişte, Muzeul de Artă al Complexului Muzeal Naţional Neamţ, Muzeul Judeţean de Artă Prahova «Ion Ionescu Quintus», Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, Muzeul de Artă Timişoara, Muzeul de Artă al Institutului de Cercetări Eco–Muzeale «Gavrilă Simion» din Tulcea, Muzeul Judeţean «Ştefan cel Mare» din Vaslui, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, precum și din colecții private.
Inaugurarea Bienalei Internaţionale de Artă, în anul 1895, a transformat Veneţia nu doar într-o sursă de inspiraţie pentru artişti, ci şi în cel mai important centru internaţional de promovare a artelor vizuale, într-un pol de iradiere a curentelor artistice. Artişti reputaţi ca Pierre Auguste Renoir (1841–1919), Claude Monet (1840–1926), John Singer Sargent (1856–1925), Anders Zorn (1860–1920), Paul Signac (1863–1935), Vasili Kandinski (1866–1944), Oskar Kokoschka (1886–1980) şi alţii au surprins în lucrările lor farmecul, frumuseţea şi magnetismul Veneţiei.
La rândul lor, pictorii români au găsit la Veneţia sursa ideală de inspiraţie pentru o peisagistică de o policromie exuberantă, de factură impresionistă şi neoimpresionistă. Gheorghe Petraşcu (1872–1949), Constantin Artachino (1870–1954), Jean Alexandru Steriadi (1880–1956), Eustaţiu Stoenescu (1884–1957), Nicolae Dărăscu (1883–1959), Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886–1975), Corneliu Baba (1906–1997) sunt doar câţiva dintre artiştii români care s-au aplecat asupra temelor «veneţiene» în creaţia lor artistică. Alături de aceştia, numeroşi alţi pictori români – Elena Popea (1879–1941), Vasile Popescu (1894–1944), Ştefan Popescu (1872–1948), Gustav Sámuel Kollár (1879–1970), Marius Bunescu (1881–1971), Eugen Ispir (1909–1974), Octav Angheluţă (1904–1979), Adam Bălţatu (1889–1979), Aurel Bordenache (1902–1987), Dem Iordache (1905–1982), Ioan Sima (1898–1985), Brăduţ Covaliu (1924–1991), Vasile Dobrian (1912–1999), Constantin Piliuţă (1929–2003), Virgil Demetrescu–Duval (1930–2005), etc. – au dedicat oraşului lagunar lucrări definitorii pentru stilul operei lor.

6 iulie 2020 CONVOCATOR

CONVOCATOR

Prin prezenta se convoacă, în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Statut și cu dispozițiile OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor

Societății Colecționarilor de Artă din România
pentru data de joi, 16 Iulie 2020, ora 17,30.
Ședința se va desfășura la Galeria Romana situata în Bucuresti, Blvd. Lascăr Catargiu nr. 1 (Piata Romana).

Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1) Reluarea și reorganizarea activității;
2) Discutarea si aprobarea modificarilor la Statut conform proiectului inaintat;
3) Stabilirea persoanelor imputernicite pentru a deschide contul si Banca unde se va deschide;
4) Alegerea consiliului director conform noului statut aprobat.

***

Nota – Noul statut (draft în conformitate cu noile prevederi legale) și convocatorul au fost transmise anterior prin email și whatsapp. La data sedintei se poate achita și cotizatia pe anul 2020.

2 aprilie 2020

Documentar despe colectionarul Vasile Parizescu

„Colecționarii”, o nouă producție originală Digi Documentare, debutează la Digi Life, în 4 aprilie 2020.
Într-o perioadă în care curiozitatea și creativitatea sunt, mai mult ca oricând, surse de confort și deconectare de la grijile cotidiene, Digi Life invită telespectatorii într-o călătorie fantastică în “muzeele personale” ale celor mai pasionați români. “Colecționarii”, noua serie originală Digi Documentare, începe din 4 aprilie 2020, de la ora 21:00, la Digi Life.
Noua producție Digi Documentare este inspirată de auto-intitulatul „iubitor de cromatică” Vasile Parizescu, recent plecat dintre noi, personalitate care a acordat echipei Digi Life ultimul său interviu. Primul episod ale seriei “Colecționarii” este un omagiu adus celui care a fost un încântător și spiritual dandy modern, dar și inginer, militar, pictor, inventator și amator de frumos. Telespectatorii îl vor cunoaște în apartamentul în care a strâns obiecte de artă inestimabile și unde ne dezvăluie poveștile a două colecții cu istorii uluitoare, cea proprie și cea a tatălui său.
Într-o perioadă în care curiozitatea și creativitatea sunt, mai mult ca oricând, surse de confort și deconectare de la grijile cotidiene, Digi Life invită telespectatorii într-o călătorie fantastică în “muzeele personale” ale celor mai pasionați români. “Colecționarii”, noua serie originală Digi Documentare, începe din 4 aprilie 2020, de la ora 21:00, la Digi Life.
Noua producție Digi Documentare este inspirată de auto-intitulatul „iubitor de cromatică” Vasile Parizescu, recent plecat dintre noi, personalitate care a acordat echipei Digi Life ultimul său interviu. Primul episod ale seriei “Colecționarii” este un omagiu adus celui care a fost un încântător și spiritual dandy modern, dar și inginer, militar, pictor, inventator și amator de frumos. Telespectatorii îl vor cunoaște în apartamentul în care a strâns obiecte de artă inestimabile și unde ne dezvăluie poveștile a două colecții cu istorii uluitoare, cea proprie și cea a tatălui său.
“Talciocul era la marginea marginilor. Dacă era uscat, era un praf înfiorător. Iar bieții oameni care veneau… mulți, mulți – se întindea talciocul kilometri întregi – aveau hârtiile de jurnal pe jos și pe ele vedeai o mulțime de lucruri splendide. Erau oameni decăzuți din perioada interbelică, oameni bogați care veniseră să-și vândă ceea ce le mai rămăsese și ce au reușit să mai scoată din casele lor, când îi mutau în alte case de la marginea Bucureștiului”, povestește Vasile Parizescu despre cum se face un muzeu.
Seria “Colecționarii” pune față în față personalități de ieri, precum K.H. Zambaccian, Aristide Caradja și George Severeanu, cu colecționari de azi ca Vasile Parizescu și Ștefan Ionescu. Cei de ieri, avocați, medici sau politicieni, au fost oameni sclipitori care și-au pus umărul și mintea la întemeierea României moderne și au fost “răsplătiți” exemplar de regimul comunist: vieți distruse, colecții confiscate. Astăzi, avem de-a face cu o nouă generație de colecționari, la fel de înflăcărați și la fel de interesanți.
Telespectatorii vor fi oaspeți privilegiați în casele acestor oameni fascinanți, transformate în adevărate muzee, unde vor admira colecții impresionante de artă, fluturi sau vinuri și vor afla istoriile de viață ale gazdelor, cu nimic mai prejos decât pasiunile lor.
În fiecare sâmbătă, de la ora 21:00, Digi Life invită pasionații de artă și cultură la o călătorie unică în viețile și colecțiile aristocraților care și-au transformat casele, uneori somptuoase, în lăcașuri de artă și care, adeseori, și-au donat valoroasele colecții muzeelor.

21 februarie 2020

Comunicat

Proces-verbal incheiat in urma sedintei SCAR din data de 21 februarie 2020

In cadrul sedinţei SCAR s-au adus in discuţie următoarele chestiuni si s-au inaintat următoarele propuneri:
1. Cotizaţia anuală de membru – suma propusă: 250 lei
2. Semnarea raportării anuale pe anul 2019 (termen ANAF 30.04.2020) – semnează “pentru Presedinte” persoana ce urmeză a fi desemnată la sedinţa din 27.03.2020.
3. Actualizarea registrului cu membri – până in 20.03.2020
4. Analiza necesităţii includerii printre membri si a unui expert evaluator si a funcţionării ca Unitate de interes public.
5. Definitivarea modificărilor Statutului SCAR – av. Arcadia Hinescu se poate ocupa de acest aspect cu un proiect până in 20.03.2020
6. Stabilirea logo-ului SCAR – au existat câteva propuneri la care s-au adus unele amendamente
7. Stabilirea participării la expoziţia Art Safari ca membri individuali SCAR
8. Stabilirea sediului social SCAR – propunere – Galeria Romană, ElectroTotal etc insă deocamdată se păstrează actualul sediu din Bd N. Balcescu.
9. Participanţii la sedinţa de astăzi, 21.02.2020 fac parte din Comitetul de conducere SCAR pentru o perioada de un an, conform art. 17 din Statut.
10. Se va deschide un cont la o banca comercială pe numele SCAR.
11. Următoarea sedinţă pe 27.03.2020 ora 10 la sediul din str Mecet 42-44.

Membri participanti: Data: 21.02.2020

Viorica Ursuleanu Parizescu
Maria Pârvuţoiu
Stefan Mărculescu
Gheorghe Burtea
Boris Paraschivescu
Puiu Karlfried Patzelt
Armand Voicu

Radu Ionete
Arcadia Hinescu

28 august 2019

Vasile PARIZESCU (PARISESCU) (25.10.1925, Brăila – 28.08.2019, Bucuresti) a trecut la cele veșnice. DUMNEZEU Să-l ierte şi cu dreptii Să-l odihnească.
Vasile Parisescu (Parizescu) pictor, desenator, scriitor, colecţionar de artă, expert naţional in arta modernă şi contemporană, militar, om de ştiinţă, general in armata română. Vasile Parizescu este iniţiatorul, fondatorul şi preşedintele Societăţii Colecţionarilor de Artă din România.
Inmormântarea este mâine vineri 30 August 2019 la ora 11.00 la Cimitirul Ghencea Militar 1.

Vasile PARIZESCU (PARISESCU) (25.10.1925, Brăila – 28.08.2019, Bucuresti) a trecut la cele veșnice. DUMNEZEU Să-l ierte şi cu dreptii Să-l odihnească.
Vasile Parisescu (Parizescu) pictor, desenator, scriitor, colecţionar de artă, expert naţional in arta modernă şi contemporană, militar, om de ştiinţă, general in armata română. Vasile Parizescu este iniţiatorul, fondatorul şi preşedintele Societăţii Colecţionarilor de Artă din România.
Inmormântarea este mâine vineri 30 August 2019 la ora 11.00 la Cimitirul Ghencea Militar 1.

6 martie 2019 Evenimentul de lansare a volumului „nr. 7” – Homosexualii” din romanul „Aşa a fost. Așa am făcut. Înjurați-mă!”.

Societatea Colecţionarilor de Artă din România
Cercul Militar Național Bucureşti

Vă invită
la evenimentul de lansare a volumului „nr. 7” – Homosexualii”
din romanul „Aşa a fost. Așa am făcut. Înjurați-mă!”.
Autorul, pictorul VASILE PARIZESCU, s-ar simți onorat
de prezenţa Dumneavoastră.
Lansarea are loc pe 6 martie 2019, ora 17:30
în Sala Bizantină a Cercului Militar Național,
str. Constantin Mille nr. 1

27 martie 2018 Lansare carte

Vă anunţăm și avem onoarea să vă invităm la Cercul Militar Național Bucureşti în str. Constantin Mille nr. 1 la Sala Bizantină, în ziua de marți 27 martie 2018, la ora 17:30 unde va avea loc lansarea cărţilor „ASA A FOST. ASA AM FACUT. INJURATI-MA”, autor Vasile PARIZESCU, volumele IV, V şi VI, urmare a volumelor I, II și III, cu titlurile:

vol IV – „Strada Crucea de Piatră”

vol V – „Fata din munți, o iubire dramatică”

vol VI – „Instrucţie și dragoste la cataramă”

Vă așteptăm cu deosebită plăcere. După lansare urmează un cocktail.

Organizatori

16 decembrie 2016

Înregistrarea ceremoniei de acordare a medaliilor şi diplomelor aniversare colaboratorilor şi partenerilor Muzeului National Cotroceni cu prilejul Galei aniversare Muzeul Cotroceni la 25 de ani-Festivitatea decernării unor distinctii

https://www.youtube.com/watch?v=6MfWb0bfBUo&sns=fb

Presedintele SCAR Gral (rez) Vasie Parizescu primind diploma aniversara (de la minutele 53:40 la 59:20).

25 septembrie 2016

Lucrările ce au fost panotate pe simezele Muzeului National Cotroceni in cadrul Expozitiei Nationale “Marina în pictura românească cu tablouri din colecțiile particulare” se pot ridica de deponenti incepând cu data de 26 septembrie a.c. orele10-16, până in data de 30.09.2016.

Se fac inscrieri pentru achizitionarea albumului expozitiei “Marina în pictura românească cu tablouri din colecțiile particulare” de Vasile Parizescu, Karlfried Patzelt, Paulina Sofica – București: Editura ADU, 2016 la tel. 0724255809 si pe adresa de email a SCAR

vparizescu@gmail.com

29 august 2016

Link-uri noi referitoare la vernisajul expozitiei “Marina în pictura românească din colecţii particulare” de la Muzeul National Cotroceni:

Articol in revista Artportfolio.ro:

http://artportfolio.ro/marina-in-pictura-romaneasca-din-colectii-particulare-muzeul-national-cotroceni-societatea-colectionarilor-de-arta-din-romania/

Imagini foto de Cristian si Livia Macovei:

https://www.facebook.com/cristian.macovei.3/media_set?set=a.1274201572612983.1073741901.100000694561541&type=3

Imagini foto de Puiu PK:

https://www.facebook.com/puiu.pk/media_set?set=a.1053152518101648.1073741838.100002207295370&type=3

Film Hyperion cu vernisajul expozitiei de la Muzeul National Cotroceni din 25 august 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=wmfjwMTO_Ws

23 august 2016

Cotroceni,  23 august 2016

Expoziție de pictură
„Marina în pictura românească din colecţii particulare”

Muzeul Naţional Cotroceni în colaborare cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România organizează joi, 25 august, orele 18.00, vernisajul expoziţiei „Marina în pictura românească din colecţii particulare”.
Expoziţia cuprinde lucrări din 50 de colecţii de artă particulare, semnate de artişti plastici reprezentativi, din perioada secolelor XIX-XXI.
În expoziţie publicul va putea admira peste 150 de lucrări, semnate de nume celebre ale picturii clasice şi contemporane româneşti începând cu: Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Dumitru Ghiaţă, Eustaţiu Stoenescu, Nicolae Dărăscu, Vasile Parizescu, Ion Theodorescu Sion, Petre Iorgulescu-Yor, Ion Pacea, Ion Sălişteanu, Sorin Adam etc.
Peisajul marin ca gen pictural a fost foarte popular în secolele XVII-XIX,  pictorii români concentrându-se asupra țărmurilor, porturilor ori plajelor. Marinele sunt lucrări de atmosferă, în care cerul și apa sunt elementele cele mai importante. Compozițiile sunt astfel concepute, încât se simte profund „spiritul mării”, care predispune la calm, meditație și relaxare.
Prezenta expoziţie este continuarea fructuoasei colaborări, pe care Muzeul Naţional Cotroceni o are încă de la înfiinţare cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România,  membrii societăţii, oferind spre expunere opere de o mare valoare patrimonială, dând astfel posibilitatea publicului vizitator să cunoască creaţia unor adevărate genii ale picturii româneşti şi universale, altfel, inaccesibilă marelui public.

Parteneri media: Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio București FM, Radio România Internațional, TVR Internaţional, Agenția Națională de Presă ‘Agerpres’, Onlinegallery.ro, HYPTV, Vacanțe la țară, Traveller Magazin, Diplomat Club, ArtOut, Q Magazine, Fundația Culturală Magazin Istoric, Asociația Redescoperă Istoria, Historia.

26 martie 2016

S.C.A.R. Societatea Colectionarilor de Artă din Romania comunică:

Predarea lucrărilor pentru expozitia „MARINA în pictura românească din colectii particulare” se va face la Muzeul Național Cotroceni în perioada 8-12 august 2016, panotarea intre 15-19 august, iar vernisajul în data de joi 25 august 2016, orele 18.

Rugăm membrii SCAR să fie la zi cu plata cotizatiei, iar pentru realizarea catalogului expozitiei să depună odată cu lucrările și suma de 100 lei necesară tipăririi catalogului. La predarea banilor se va emite chitanță.

Expozitia va fi deschisă intre 25.08-20.09.2016

22 ianuarie 2016

Societatea Colecționarilor de Artă din România în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni a cărui directoare este Cristina Verona Tobi, o descendentă a cunoscutului pictor Arthur Garguromin Verona (n. 24 august 1867, Brăila – d. 26 martie 1946, București), de origine brăileancă, deschide în anul 2016 expoziția națională

„Marina în pictura românească din colectiile particulare”.

Vor participa colecționarii cu lucrări de la inceputurile picturii românești până la zi.
Tematica tablourilor ce se vor expune vor fi supuse următoarei condiții:
– Marea și cerul vor fi cel puțin jumătate din tablou.
Pot fi aduse „marine” în care marea și cerul ocupă toată suprafața cuprinsă în cadru. Pot fi aduse și tablouri în ulei în care se află corăbii sau alte ambarcatiuni.
Datele de aducere a lucrărilor la Muzeul Național Cotroceni se vor anunța în timpul corespunzător.

Vasile Parizescu,
Președintele Societăţii Colecționarilor de Artă din România

1 septembrie 2015

INVITATIE

Memoriile-roman ale pictorului și colecționarului Vasile Parizescu au fost tipărite la Monitorul Oficial.

Titlul memoriilor-roman este AŞA A FOST. AŞA AM FĂCUT. ÎNJURAȚI-MĂ.

Lansarea va fi în data de luni 21 septembrie 2015 orele 18 în Sala Bizantina a Cercului Militar Național Bucuresti.

Se lansează primele 3 volume din seria de memorii-roman, urmând să apară volumul 4 și 5 în primăvara lui în 2016 și următoarele alte 2 în 2017.

Mulțumesc anticipat viitorilor mei cititori și le cer scuze.

Vasile Parizescu

 

 

28 august 2015

Anunț important!

Memoriile-roman ale pictorului și colecționarului Vasile Parizescu au fost tipărite la Monitorul Oficial. Lansarea va fi intre 15-20 septembrie 2015. Data și locul lansării se va anunta ulterior. Titlul memoriilor-roman este

AŞA A FOST. AŞA AM FĂCUT. ÎNJURAȚI-MĂ.
Se lansează primele 3 volume din seria de memorii-roman, urmând să apară volumul 4 și 5 în primăvara lui în 2016 și următoarele alte 2 în 2017.
Mulțumesc anticipat viitorilor mei cititori și le cer scuze.

Vasile Parizescu

31 iulie 2015

A apărut Albumul / Catalog „BUCHETUL DE FLORI in pictura românească din colectii particulare”.!!!

Expoziţie iniţiată şi organizată de Vasile Parizescu, Președintele

Societăţii Colecționarilor de Artă din România.

Organizatori: Camelia Rădulescu, Paula Sofica (Muzeului Naţional

Cotroceni), Karlfried Patzelt (SCAR)

Conservatori expoziţie: Mariana Năstase, Livia Iorga, Elena Tufan

Design expoziţie: Alina Mihai, Mirela Gheorghe, Oana Bordei

Echipa tehnică: Ilie Dobroiu, Mihai Tudor, Gheorghe Bădănoiu,

Costică Voicu

Catalog: Vasile Parizescu, Karlfried Patzelt, Camelia Rădulescu

Fotografii şi design grafic, DTP: Vlad Iulian Fodor

 

Ilustraţiile coperţilor:

Coperta I – FRANCISC ŞIRATO – IRISI, Colecţie particulară

Coperta IV – ŞTEFAN LUCHIAN – TRANDAFIRI, Colecţia prof. Elena Zdrobiş

 

ISBN 978-606-93903-1-3

Editura ADU, Bucureşti

Tiraj: 100 exemplare

 

Se primesc comenzi pe adresa email vparizescu@gmail.com

25-26 iunie 2015

Programul Simpozionului Petre Oprea de istoria artei romanesti, editia a IV-a, 25- 26 iunie 2015

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“, ICOM România, Societatea Colecţionarilor de Artă din România,
Federaţia Română a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO organizeaz[ cea de a IV-a ediție a
Simpozionului „Petre Oprea” de istoria artei româneşti în zilele de 25 şi 26 iunie 2015, gazda fiind ca de fiecare dată, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“

Joi, 25 iunie, orele 10 – 12
conf. dr. Paula Popoiu, director general al Muzeului Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”: Cuvânt de deschidere
dr. Daniela Popescu, preşedinta Federaţiei Europene a Asociaţiilor,
Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO: Cuvânt de deschidere
dr. Roxana Păsculescu, istoric şi critic de artă, jurnalist Radio România:
Gabriela Vasilescu (artistă decoratoare) – surse de inspiraţie pentru
piese monumentale şi pentru miniaturi
Eugenia Antonescu, istoric şi critic de artă, expert atestat MC: Amintiri
despre Ileana Balotă (1927 – 1996)
arh. Magda Isăcescu, membră UAR, membră UAP – Secţia Grafică: Petre
Oprea despre Marcel Chirnoagă
Vernisaj:
Grafică românească inedită din colecţiile Irina și Liviu Gavrilescu,
Ghiocela şi Karlfried Patzelt, Dan și Rodica Zlatanovici

Pauză
Orele 13 – 16
Sorana Georgescu-Gorjan, editor, cercetător: Brâncuși și „păsările de
pradă”
Adrian Buga, istoric şi critic de artă, expert atestat MC: Pictura prin detalii –
Colecția Ion Chiricuță
Ana Maria Harțuche, istoric şi critic de artă, expert atestat MC; Gabriela
Cloșcă, muzeograf Muzeul Brăilei: Ioan Bărbul, zugrav din Săcele
arh. drd. Marina Nicolaev, membră OAR, membră UAP – Secţia Grafică: I.
Hortensia Masichievici Mișu, din Cernăuți la București – destinul unei
artiste; Lise Marin (1919, Brăila – 2015, Paris) – creatoarea lui Ploum,
editura Nathan Paris
drd. Oana Marinache, istoric şi critic de artă, preşedinta Asociaţiei Istoria
Artei: Activitatea necunoscută a arhitectului Alexander von Montbach
(1821-1855), un baron prusac în Valahia
Raluca Băloiu, critic de artă şi curator: Peisajul bucureştean interbelic
Vineri, 26 iunie, Orele 10 – 12,30
Pr. Cosmin Bloju, Parohia Sfinţii Apostoli Petru si Pavel, Miroşi
(Argeş): Artiştii plastici Anghel Vasile şi Din Vasilescu din Miroşi
dr. Ana Maria Negoiță, istoric şi critic de artă, art-editor la The Art of Living:
Vederi din deşert. Egiptul lui Leon Alexandru Biju
av. dr. Arcadia Hinescu, colecţionară, membră SCAR: Contractul de donaţie
al unei colecţii de artă
Florin Colonaş, expert atestat MC: Cum funcţionează donaţia operelor de
artă în România?
lect. dr. arh. Sidonia Teodorescu; lect. dr. arh. Gabriela Petrescu: Dicţionar al
arhitecturii româneşti moderne. (Literele A-C şi D-H). Arhitecţii Petre
Antonescu (1873-1965) şi Radu Dudescu (1894 – 1983)
Pauză
Orele 13 – 16
dr. Marian Constantin, istoric şi critic de artă, expert atestat MC, şef secţie
Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti: O recuperare de
actualitate a istoriei recente
dr. Marius Tița, redactor şef Radio România Internaţional, colecţionar: Un
veac cu Mircea Deac
conf. dr. Ruxandra Dreptu, istoric şi critic de artă, expert atestat MC:
Gâlceava pictorului cu lumea: Ioan Dreptu (1944-2008)
ing. Ioan Liviu Gavrilescu, colecţionar: L-am cunoscut pe Alexandru
Ciucurencu
Mihai Potcoavă, membru UAP – Secţia Pictură; dr. Mihaela Varga, istoric şi
critic de artă, expert atestat MC: Colecţionara dr. Pompilia Dumitrescu
(1939-2015)
ing. Karlfried Patzelt, colecţionar, membru SCAR; Mihaela Varga:
Colecţionarul prof. dr. Dan Zlatanovici (1942-2015)

25 iunie 2015

Vernisaj – “Grafică românească inedită din colecţiile Irina şi Liviu Gavrilescu, Ghiocela şi Karlfried Patzelt, Dan şi Rodica Zlatanovici” – Muzeul Naţional al Satului “Dumitrie Gusti”
Posted by artportfolio in Articole

http://artportfolio.ro/grafica-romaneasca-inedita-muzeul-national-al-satului-dumitrie-gusti/

Expoziţia reuneşte lucrări din trei reputate colecţii bucureştene, constituite cu migală, competenţă şi pasiune de-a lungul mai multor decenii. Pasiunea avizaţilor colecţionari este demonstrată şi prin colecţionarea de opere grafice ale marilor nume din plastica românească, ştiut fiind că numai adevăraţii iubitori de artă preţuiesc acest domeniu mai puţin spectaculos ca pictura, dar tot atât de rafinat, şi care adeseori dezvăluie aspecte mai puţin vizibile ale artei marilor maeştri. Lucrările din expoziţie sunt pentru prima oară prezentate publicului.
Membrii ai Societăţii Colecţionarilor de Artă din România, cei cărora le aparţin lucrările sunt de profesie ingineri, ceea ce are darul de a combate prejudecata curentă potrivit căreia această profesiune nu este interesată de artă. O menţiune aparte se cuvine colecţionarului prof. dr. ing. Dan Zlatanovici, care ne-a părăsit în acest an, un specialist de talie internaţională în domeniul energeticii, autor al mai multor tratate, care îşi găsea timp şi pentru pasiunea sa, arta plastică românească.
Pot fi admirate în expoziţie creaţii grafice ale lui Theodor Aman, Dimitrie Ghiaţă, Magdalena Rădulescu, Lucia Dem Bălăcescu, Alexandru Ciucurencu, Adam Bălţatu, Jules Perahim şi alţii, iar dintre contemporani, semnăturile aparţin unor nume ca Ion Sălişteanu, Simona Vasiliu Chintilă, Mircea Ciobanu, Clarette Wachtel, Corneliu Vasilescu, Horea Paştina, Dinu Rădulescu, Florin Bârză, Corneliu Drăgan-Târgovişte, Valeriu Paladi, Dan Erceanu, Caudia Popescu, Octavian Ţarălungă, Rodica Anca Marinescu.

5 iunie 2015

Imagini de la vernisajul expozitiei „Buchetul de flori in pictura romaneasca din colectii particulare” de la Muzeul National Cotroceni din 4 iunie 2015

https://www.facebook.com/puiu.pk/media_set?set=a.817579414992294.1073741835.100002207295370&type=3

https://www.facebook.com/puiu.pk/media_set?set=a.817587241658178.1073741836.100002207295370&type=3

https://www.facebook.com/events/824210021003922/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817340831682819&set=pcb.827663330658591&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817346091682293&set=pcb.827693337322257&type=1&theater

http://artportfolio.ro/vernisaj-s-c-a-r-muzeul-national-cotroceni/

31 mai 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

31 mai 2015

Expoziţie de pictură din colecţii particulare, la Muzeul Naţional Cotroceni

Muzeul Naţional Cotroceni organizează în colaborare cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România, joi, 4 iunie, orele 18.00, vernisajul expoziţiei „Buchetul de flori în pictura românească, din colecţii particulare”.

Peste 250 de lucrări, din 69 de colecţii de artă particulare, semnate de mari clasici ai picturii româneşti şi deopotrivă de artişti contemporani, vor fi expuse în perioada 4 iunie – 2 august 2015, în spaţiile medievale ale muzeului.

Apărută ca temă independentă în secolul al XVI-lea, în pictura italiană şi flamandă, cu rădăcini, însă, în fresca antică greco-romană, tabloul cu flori a devenit, începând cu secolul al XIX-lea, una dintre creaţiile predilecte ale artiştilor străini şi români. Secolul al XIX-lea a fost aşadar, perioada cea mai reprezentativă, mari nume ale picturii universale aducând omagiu frumuseţii florilor şi naturii în marea sa generozitate de forme şi culori: Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Edouard Manet, Claude Monet,  Pierre Auguste Renoir, Henri Matisse, Marc Chagall, Pablo Picasso, iar dintre români: Ştefan Luchian, NicolaeTonitza, Nicolae Grigorescu, Corneliu Baba, Ion Andreescu etc.

Selecţia realizată de Societatea Colecţionarilor de Artă din România, cuprinde lucrări semnate de: Ştefan Luchian, Ion Theodorescu Sion, Dumitru Ghiaţă, Gheorghe Vânătoru, Ştefan Popescu, Jean Al. Steriadi, Ipolit Strâmbu, Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba, Vasile Parizescu, Ion Sălişteanu, Horia Bernea, Vasile Grigore, Vasile Pop Negreşteanu, Horea Paştina şi alţi artişti moderni şi contemporani.

Expoziţia Buchetul de flori în pictura românească, din colecţii particulare continuă frumoasa şi fructuoasa colaborare a Muzeului Naţional Cotroceni cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România, membrii societăţii oferind cu generozitate vizitatorilor muzeului posibilitatea de a admira creaţiile marilor pictori, aflate în colecţiile lor, Palatul Cotroceni devenind astfel, pentru două luni, „grădina picturii româneşti“.

Expoziţia poate fi vizitată între orele 9.30 şi 17.30, de marţi până duminică, la sediul Muzeului Naţional Cotroceni.

20 mai 2015

Societatea Colectionarilor de Artă din România anunță pe această cale că în ziua de vineri 22 mai 2015 corpul neinsufletit al dr. Pompilia Dumitrescu, decedată în 26 aprilie 2015 în Cancun, Mexic, va fi adus în țară. Slujba de înmormântare se va tine sâmbătă 23 mai 2015 la ora 12 la Biserica Spirea Nouă din str. Puișor nr. 59 (sector 5, zona Hotel Marriott). Înmormântarea va avea loc la cimitirul Cernica II (adresa DJ301, Pantelimon) la ora 14. Odihnească-se în pace!

7 mai 2015

Societatea Colecţionarilor de Artă din România comunică:
– vernisajul expoziției „Buchetul de flori în pictura românească din colecții particulare” va avea loc în data de 4 iunie 2015 orele 18 la Muzeul Național Cotroceni.
Expoziția este deschisă în perioada 4 iunie-2 august 2015.
Predarea tablourilor de către colectionari se va face între 15 și 22 mai 2015 la Muzeul Național Cotroceni.

Societatea Colecţionarilor de Artă din România vă invită la vernisajul expoziției „Vasile Parizescu 2015” ce va avea loc în data de 18 mai 2015 orele 17:30 la Galeria Centrală de Artă a Cercului Militar Național București

3 mai 2015

Cu durere in suflet anunțăm că doamna  dr. Pompilia Dumitrescu (un om extraordinar, cercetător  stiintific de excepție, membru activ al Societății Colectionarilor de Arta din Romania) s-a stins din viată în urma unui infarct, duminică 26 aprilie a.c., în Mexic.

În cursul săptămânii viitoare vom reveni cu detalii privind funeraliile, imediat ce trupul neinsufletit va fi repatriat.
Dumnezeu să o odihnească în pace!

20 aprilie 2015

Muzica în arta lui Alexandru Țipoia – Simfonia fantastică a operei

http://www.icr.ro/bucuresti/evenimente/muzica-in-arta-lui-alexandru-tipoia-simfonia-fantastica-a-operei.html

Nouă apariție la Editura Institutului Cultural Român, albumul Muzica în arta lui Alexandru Țipoia relevă o temă definitorie pentru opera unuia dintre cei mai importanți pictori români ai secolului XX. Creator de anvergură, „verigă importantă în lanțul Maeștrilor picturii românești“ (Florin Niculiu), Alexandru Țipoia (1914 – 1993) și-a păstrat, în vremuri de restriște, o exemplară integritate estetică și etică. Coleg de generație cu Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu și Ion Țuculescu, în perioada de după instaurarea regimului comunist în România artistul a rămas, deliberat, într-un con de umbră. Lucrarea publicată acum de Institutul Cultural Român contribuie la recuperarea și recunoașterea cuvenită unei opere plastice remarcabile.

Formula artistică a lui Baba, aceea a lui Ciucurencu, aceea a lui Ţuculescu şi aceea a lui Ţipoia sunt faţetele particulare ale unei lumi unice şi inepuizabile. În vreme ce Baba priveşte epopeic, sadovenian, o umanitate sumultan înălţătoare şi dramatică, Ciucurencu priveşte extatic spectacolul crud al luminii, al vegetaţiei şi al meteorologiei, iar Ţuculescu resuscită memoria substanţei cromatice şi clamează voluptăţile ei abisale, Ţipoia cercetează, pe toate palierele şi în toate registrele, disponibilitatea limbajului de a se recrea pe sine însuşi ori de a construi lumi alternative şi mereu imprevizibile. Antropocentrismul lui Baba, hedonismul apolinic al lui Ciucurencu şi submersia dionisică a lui Ţuculescu sunt completate firesc de estetismul cu sclipiri metafizice şi de geometria senzuală pe care se sprijină toată creaţia lui Alexandru Ţipoia.
„Formula artistică a lui Baba, aceea a lui Ciucurencu, aceea a lui Ţuculescu şi aceea a lui Ţipoia sunt faţetele particulare ale unei lumi unice şi inepuizabile. În vreme ce Baba priveşte epopeic, sadovenian, o umanitate sumultan înălţătoare şi dramatică, Ciucurencu priveşte extatic spectacolul crud al luminii, al vegetaţiei şi al meteorologiei, iar Ţuculescu resuscită memoria substanţei cromatice şi clamează voluptăţile ei abisale, Ţipoia cercetează, pe toate palierele şi în toate registrele, disponibilitatea limbajului de a se recrea pe sine însuşi ori de a construi lumi alternative şi mereu imprevizibile. Antropocentrismul lui Baba, hedonismul apolinic al lui Ciucurencu şi submersia dionisică a lui Ţuculescu sunt completate firesc de estetismul cu sclipiri metafizice şi de geometria senzuală pe care se sprijină toată creaţia lui Alexandru Ţipoia.

Numai că, în timp ce mai marii sau mai modeştii săi colegi de generaţie participau cu penelul şi cu şpiţul la muncile cîmpului sau la treburile oţelăriilor, în timp ce ei alungau chiaburii şi pictau în transă voioşiile colectivizării, Alexandru Ţipoia se interesa de lucrurile mărunte, cum ar fi, de pildă, geometria ascunsă şi eternă a obiectelor perisabile, armonia formelor nespectaculoase în care se reflectă, însă,  marile armonii ale universului însuşi. Problemelor imediate, legate de comanda oficială şi de promisiunea unei poziţii sociale şi a unei cariere profitabile, el le-a preferat austeritatea, rigoarea morală şi prezenţa publică discretă pînă la marginea anonimatului.“ – Pavel Șușară

Aș vrea ca imaginea să redea armonia muzicii, să îi preia esența. Imaginea să devină ea însăși muzică pură.” –  Alexandru Țipoia

Albumul, bilingv (română și engleză), este coordonat de George Tzipoia și arh. Victoria Tzipoia.

Lansarea de carte si vernisajul expozitiei Alexandru Tipoia va fi in data de 7 mai 2015 ora 18 la Institutul Cultural Roman din Aleea Alexandru nr. 38 sector 1.

 

7 februarie 2015

Mircea Deac, (Deaca Mirea) (09.09.1921, Olteniţa – 06.02.2015 Bucuresti)

Liceul: la Olteniţa şi din 1935, la Bucureşti.

Licenţiat Fac. de Litere şi Filozofie (cu profesorii Tudor Vianu şi George Oprescu) şi Academia de Pictură (cu pictorii Camil Ressu şi Alexandru Ciucurencu).

Prof. de Istoria Artei, Institutul de Arte Plastice ”N. Grigorescu” Bucuresti.

Director Departamentul Artelor şi Director Oficiul Naţional de Expoziţii, din Ministerul Culturii, Critic de artă, Membru U.A.P. şi expert atestat, în arta românească şi europeană.

Ziarist, Membru al Uniunii Ziariştilor profesionişti din România.

Vicepreşedinte Societatea Colecţionarilor de Artă din România.

Director revista ”Pro Arte”.

A participat în calitate de organizator de expoziţii la Bienalele de la Veneţia, Sao Paolo, Paris şi Belgrad. A participat la simpozioanele internaţionale Brâncuşi, la Paris, Bucureşti şi Istanbul.

A susţinut o intensă activitate de publicist şi cronicar de artă în peste 1000 articole în Arta, Contemporanul, Muzee, România Literară, Tribuna, Steaua, Cronica, Ateneu, Tomis, Argeş, Informaţia Bucureştilor, Ramuri, Ghilotina, Cotidianul, Alianţa Civică, Literatorul, Pro Arte ş.a.

A publicat în străinătate, în Franţa, Grecia, Germania, Olanda. În Italia la Revista Pianeta a fost colaborator doi ani. A scris scenarii de filme documentare, „Brâncuşi la Tg. Jiu” şi „Ciucurencu” şi numeroase emisiuni la Radio şi T.V.

A publicat peste 35 monografii (Al. Ciucurencu, Luchian, Ressu, Steriadi, Brâncuşi, Gh. Anghel, Etienne Hajdu, Fernand Léger, Verrmont, Ciupe, Magdalena Rădulescu, Sorin Ilfoveanu, Ion Irimescu, Sabin Bălaşa, Mattis Teutsch, B-Arg, Paciurea, Feodoroff, Harry Guttmann, etc), studii istorice (Mânăstirea Snagov, Graficamilitantă, Pictura. 1964, Impresionismul în România, Afirmări, Arta în oglinda istoriei, Umanismul în arta plastică, Femeile şi operele lui Picasso, Fără rame, Fără soclu, Peisajul impresionist, Nudul în pictura românească, Portretul), 11 dictionare enciclopedice (50 de ani de pictură, Scrieri despre artă, 50 de ani de sculptură, Enciclopedia marilor personalităţi – partea de artă (4 volume), 250 de pictori români: 1890-1945, Sculptura în România: sec. XIX-XX, 300 de pictori români: dicţionar de pictură românească modernă, Lexicon-pictori, sculptori şi desenatori din România, secolele XV – XX ), beletristica (Himera, Nimfa de argint, Prăpastia, Pendula nu merge înapoi, Soarele răsare noaptea, Drama pictorului Manole, Tartar, Scarabeul Zenobiei, regina Palmirului) si peste 1000 de articole publicate.

***

Mircea Deac, decanul de varsta al istoricilor si criticilor de arta, s-a stins din viata ieri, la varsta de 93 de ani. Nascut la Oltenita, in 9 septembrie 1921, a studiat filozofia cu Tudor Vianu si George Oprescu şi Academia de Arte cu Camil Ressu şi Alexandru Ciucurencu. Devine membru al UAP inca din 1951, fiind un participant activ la viata artistica romaneasca timp de peste sase decenii, pana in ultimul an de viata, an in care a deschis expozitii si a publicat romanul „Tartar, ultimul zeu“. A scris monografii despre marii pictori care i-au fost profesori, despre multe alte nume mari ale istoriei artei romanesti, a sprijinit multe talente in afirmare si a contribuit direct la dezvoltarea retelei de muzee de arta din tara.
„Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle“, spunea un mare antropolog, ceea ce pentru Mircea Deac, omul surazator, desi gata oricand sa-ti impartaseasca din cele stiute, este cu atat mai adevarat cu cat inca ar mai fi avut multe sa ne impartaseaca.

Inmormantarea va avea loc maine, 8 februarie, ora 12, la Cimitirul Sfanta Vineri.
mvarga@xnet.ro

http://artinfonews.ro/adio-maestre-mircea-deac/

12 ianuarie 2015

Societatea Colectionarilor de Artă din România  anuntă deschiderea expozitiei

“BUCHETUL DE FLORI in pictura românească din colecţiile particulare”

la Muzeul National Cotroceni in ziua de 27 mai 2015 orele 18.

Predarea lucrărilor colectionarilor, care se vor incadra temei (cu precizările că va trebui ca tablourile in ulei / acril reprezentând florile şi vasul (oala, sticla, pahar sau chiar fără nimic, doar flori simple) să nu mai aibe nici un alt obiect (petale de flori, mere, cărţi etc), ci numai florile şi suportul lor, – deci nu „natură statică cu flori”) se va face la Muzeul National Cotroceni incepând cu 15 mai, iar panotarea este programată pentru ziua de 20 mai 2015.

 

11 iulie 2014

Albumul „PORTRETUL in pictura romaneasca din colectiile particulare”, cu reproducerile tablourilor ce au fost expuse la Muzeul National Cotroceni in perioada 24 aprilie-2 iunie 2014 se poate comanda si cumpara cu 100 lei la telefoanele de contact ale SCAR (0213157013, 0724255809). Tiraj 100 bucati, in prezent disponibile doar 40 bucati

Vezi si noul articol despre expozitia „PORTRETUL in pictura romaneasca” in:

http://artinfonews.ro/portretul-din-oglinzi-buclucase/

24 iunie 2014

Al III-lea Simpozion „Petre OPREA” de istoria artei romanesti la Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” in 26-27 iunie 2014, Sala Multimedia, orele 10-16.

Program:

 Joi, 26 iunie

 Cuvinte de deschidere

 dr. Vivian Dragomir, director Patrimoniu, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“

 Virgil Niţulescu, preşedinte al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, reprezentant ICOM – România

 dr. Mihaela Varga, vicepreşedintă a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO

 prof. dr. ing. Dan Zlatanovici, colecţionar, membru SCAR

 Comunicări

 dr. Oana Marinache, istoric de artă: Lucrările de artă din familia Bibescu

 Liviu Gavrilescu, colecţionar, membru SCAR: Centenar Aurel Cojan – o vizită la Paris la Galeria Alain Margaron

 dr. Adrian Buga, istoric de artă, curator: Comori de artă din colecţia „prof. dr. Ion Chiricuţă“

 lect. dr. arh. Sidonia Teodorescu: Biserica din Miroşi şi arhitectul Ion D. Berindey

 dr. Florin Colonaş, colecţionar, curator: Dacă aş vrea să devin colecţionar

 ing. Dorin Mihalache, colecţionar, curator: Tabăra de la Sozopol

 Virginia Meheş, preşedinta a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO: Petre Oprea povestind

 Irina Hasnaş-Hubbard, artist plastic, curator: Artele vizuale şi noua muzeografie

 Mihai Potcoavă, pictor: Gânduri despre pictorul Spiru Vergulescu

 prof. dr. ing. Dan Zlatanovici, colecţionar, membru SCAR:  Pictorul Sever Burada – un destin tragic.

 Vineri, 27 iunie

 dr. Ana Maria Negoiţă, istoric de artă, curator: Pictura lui Isidor Kaufmann, monografie în imagini a vieţii evreieşti din Europa de Est

 dr. Roxana Păsculescu, istoric de artă, curator: Eugen Ispir (1909 – 1974) şi Veneţiile sale

 dr. Elena Preda, preşedinta Clubului România – UNESCO : Şerbana Drăgoescu (1943-2013) – universul ei conceptual

 conf. univ. dr. Daniela Frumuşeanu, artist plastic, curator: Cărţile obiect ale Şerbanei Drăgoescu

 Luiza Barcan, istoric de artă, curator: Creaţia pictorului Constantin Calafateanu (1911 – 1987)

 Sorana Georgescu-Gorjan, curator: Brâncuşi, acum un secol…

 Gabriela Cloşcă, muzeograf, curator; Ana Maria Harţuche, istoric de artă, curator: Colecţionarul Nicolae Arnăutu

 Dr. Marius Tiţa, colecţionar, curator, membru SCAR: Fenomenul Soleil de l’Est

 Av. Arcadia Hinescu, colecţionar, membru SCAR, curator: Colecţionarii şi profesiile lor

Magda Isăcescu, artist plastic, curator: Atelierul de gravură al Uniunii Artistilor Plastici din România (str. Sperantei 15)

 Eugenia Antonescu, istoric de artă, curator: Constantin Isachie (1888 – 1967) – date inedite

 dr. Mihaela Varga, istoric de artă, curator: Portretele pictorului Constantin Isachie

 

9 mai 2014

Expozitia „Portretul in pictura romaneasca din colectii particulare” este deschisa la Muzeul National Cotroceni pana la 31 mai 2014.

Lucrarile se vor putea lua dupa fotografierea lor pentru catalog.

Alte comentarii despre expozitie si pe:

http://artindex.ro/2014/05/09/portretul-vanitas-mea-15/

 http://artindex.ro/2014/05/09/portretul-vanitas-mea-25/

http://www.onlinegallery.ro/expozitie-tematica/portretul-pictura-romaneasca-din-colectii-particulare-la-muzeul-national-cotrocen

 

 

18 aprilie 2014

Comunicat de presă

24 aprilie 2014

Portretul în pictura românească din colecţii particulare la Muzeul Naţional Cotroceni

Muzeul Naţional Cotroceni în colaborare cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România organizează joi, 24 aprilie 2014, orele 18.00, vernisajul expoziţiei eveniment Portretul în pictura românească din colecţii particulare”.

Expoziţia cuprinde lucrări din 50 de colecţii de artă particulare, semnate de artişti plastici reprezentativi, din perioada secolelor XIX-XXI.

În expoziţie publicul va putea admira peste 200 de lucrări, semnate de nume celebre ale picturii clasice şi contemporane româneşti: Ion Negulici, Mişu Popp, Dan Mihail, Theodor Aman, G. D. Mirea, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Rudolf Schweitzer Cumpăna, Iosif Iser, Eustaţiu Stoenescu, Sever Burada, Gheorghe Petraşcu, Ştefan Dimitrescu, Nicolae Dărăscu, Constantin Artachino, Camil Ressu, Ipolit Strâmbu, Theodorescu-Sion, Raul Egon Lebel, Samuel Mützner, G. Löwendal, Alexandru Ciucurencu, Henri Catargi, Gheorghe Vânătoru, Aurel Băeşu, Corneliu Baba, Sabin Bălaşa, Marcel Iancu, Ion Sălişteanu, Vasile Grigore, Dragoş Morărescu, Eugen Crăciun, Vasile Parizescu, Vasile Pop Negreşteanu, Constantin Piliuţă, Horea Paştina, şi alţi artişti contemporani.

Portretul este o temă care a suscitat interesul pictorilor români, încă de la începutul secolului al XIX-lea, când îşi face simţită prezenţa tradiţia occidentală şi pe meleagurile româneşti. În pictură această tradiţie este confirmată prin numărul mare de portrete realizate de „primitivii picturii româneşti“, în special portrete ale celor din înalta societate.

Portretul este reprezentarea unei persoane conform trăsăturilor sale reale, însă intră în joc şi sensibilitatea artistului, care interpretează trăsăturile modelului după gusturile sale, în funcţie de curentul artistic pe care-l urmează sau conform caracteristicilor artei timpului în care realizează opera. În expoziţie se regăsesc şi numeroase autoportrete ale pictorilor, precum şi ale unor colecţionari.

Prezenta expoziţie este continuarea fructuoasei colaborări, pe care Muzeul Naţional Cotroceni o are cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România, membrii societăţii, oferind spre expunere opere de o mare valoare patrimonială, dând astfel posibilitatea vizitatorilor să cunoască creaţia unor adevărate genii ale picturii româneşti şi universale, altfel, inaccesibilă marelui public.

Expozitia poate fi vizitată în perioada 24 aprilie – 20 mai 2014, de marţi pană duminică, între orele 9.30 – 17.30.

Ştefania Ciubotaru

Muzeul Naţional Cotroceni

0213173106

relatiipublice@muzeulcotroceni.ro

Parteneri: Apa Nova, Konica Minolta

Parteneri media: Onlinegallery.ro, Agenţia Naţională de Presă „Agerpres”, Radio France International România, Vacanţe la ţară, Traveller Magazin, Diplomat Club, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Bucureşti Fm, Business Woman, Q Magazine, Artindex, Modernism.ro, Căminul, Şapte Seri, SensoTV, ArtOut, TVCity, Fundaţia Culturală Magazin Istoric, Historia, Breslo.

14 martie 2014

Predarea lucrarilor pentru expozitia „PORTRETUL in pictura romaneasca din colectii particulare” se va face la Muzeul National Cotroceni in perioada 1-7 aprilie 2014. Detalii la telefon 0213157013 sau 0724255809

Predarea lucrarilor pentru expozitiile „Samuel Mutzner” si „Dimitrie Stiubei” se va face la Muzeul National Cotroceni in perioada 1-5 mai 2014.

14 martie 2014

CENTENAR AUREL COJAN:  Colocviu-dezbatere: INCONFUNDABILUL COJAN

marţi 18 martie 2014 orele 10 30 va avea loc in Aula Bibliotecii Academiei Romane o „masă rotundă” despre viaţa si opera lui Aurel Cojan. Vor lua cuvântul o serie de critici si pictori care l-au cunoscut pe pictor. Va rula si filmul „Aurel Cojan – Incomodul Cojan, admirabilul Cojan” realizat de dna Ruxandra Garofeanu pentru TVR.
In aceeasi zi la orele 13 va avea loc in Sala de expoziţii a Bibliotecii Academiei Române Bucureşti vernisajul expoziţiei ”Jocul liniilor si al culorilor in opera lui Aurel Cojan”.

Expoziţia rămâne deschisă până in 2 aprilie 2014.

11 februarie 2014

Marcel Chirnoagă: lansare de carte şi deschiderea unei expoziţii de gravură şi desen @ Galeria de Artă a TNB

http://www.modernism.ro/2014/02/13/marcel-chirnoaga-lansare-de-carte-si-deschiderea-unei-expozitii-de-gravura-si-desen-galeria-de-arta-a-tnb/

UNIVERSUL UNUI MARE ARTIST : MARCEL CHIRNOAGĂ

Lansare de carte şi deschiderea unei expoziţii  de gravură şi desen

Joi, 20 februarie,  ora  18.30, în Foaierul Sălii Media a TNB, va avea loc deschiderea  EXPOZIŢIEI  DE GRAVURĂ  ŞI DESEN A  LUI MARCEL CHIRNOAGĂ  (1930-2008)  şi lansarea în premieră  a cărţii „UNIVERSUL UNUI MARE ARTIST : MARCEL CHIRNOAGĂ” de Monica Cerchez-Chirnoagă, recent apărută la Editura Semne.

Volumul cuprinde amintirile artistului, ale soţiei sale, Monica şi ale altor contemporani, o parte din corespondenţa  sa  personală, fotografii de arhivă, precum  şi  o culegere din articolele lui Marcel Chirnoagă despre artă, politică şi societate.

Sunt expuse în foaierul Sălii Media (Galeria de Artă a TNB) 49 de lucrări în diverse tehnici ale gravurii (aquaforte, aquatinta, gravură cu sudură şi fotolitografie) şi  desene în tuş,  din diferite perioade ale vieţii artistului.  Două desene în tuş, de mari dimensiuni, sunt expuse la Sala Studio, în foaierul de la intrare.

Evenimentul se înscrie în programul TNB-PARATEATRAL –Arte vizuale.

Durata expoziţiei : februarie-martie 2014. Expoziţia poate fi vizitată  zilnic între orele 10.00-18.00. Intrarea prin str. Batişte.

Lansarea cărtii „Universul unui mare artist: Marcel Chirnoagă” de Monica Cerchez Chirnoagă, in cadrul expozitiei de gravură MARCEL CHIRNOAGA, care este deja deschisă la Teatrul National Bucuresti va avea loc pe data de 20 februarie 2014, ora 18,30.

22 ianuarie 2014

Centenar AUREL COJAN (1914-2005)

Florin Colonaş are deosebita onoare de a vă invita la manifestările pe care le va organiza in cadrul Centenarului Aurel Cojan.

In cadrul centenarului Aurel Cojan (3 martie 1914, Beceni, judeţul Buzău – 28 noiembrie 2005, Paris, Franţa) vor fi organizate de Florin Colonaş o serie de manifestări care au ca scop celebrarea vieţii si operei marelui pictor.

 

Programul va cuprinde următoarele manifestări:

– vernisajul expoziţiei ”Lumea lui COJAN”, care va avea loc marţi 4 februarie 2014 orele 18 la Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Suţu. Expoziţia rămâne deschisă până in 2 martie 2014.

 

– marţi 4 martie 2014 orele 18 30 va avea loc lansarea volumului „Conu Ricu” la Anticariatul UNU str. Academiei nr. 4-6

 

– marţi 18 martie 2014 orele 10 30 va avea loc in Aula Bibliotecii Academiei Romane o „masă rotundă” despre viaţa si opera lui Aurel Cojan. Vor lua cuvântul o serie de critici si pictori care l-au cunoscut. Va rula si filmul „Aurel Cojan – Incomodul Cojan, admirabilul Cojan” realizat de dna Ruxandra Garofeanu pentru TVR.

In aceeasi zi la orele 13 va avea loc in Sala de expoziţii a Bibliotecii Academiei Române Bucureşti vernisajul expoziţiei ”Jocul liniilor si al culorilor in opera lui Aurel Cojan”. Expoziţia rămâne deschisă până in 2 aprilie 2014.

20 noiembrie 2013

Noutati pe: http://www.scar.ro/

http://www.scar.ro/2013/11/27/20-noiembrie-2013/

Societatea Colectionarilor de Artă din România si Muzeul National Cotroceni, impreună cu Muzeul National de Artă al Moldovei din Chisinău anuntă organizarea in luna aprilie-mai 2014 a expozitiei Samuel Mützner (13 decembrie 1884, Bucuresti — 2 octombrie 1959, București) la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei Chisinau.

Colectionarii care au lucrări de Samuel Mützner si doresc să participe sunt rugati să comunice până in 15 decembrie 2013 domnului Presedinte S.C.A.R. gral (r) Vasile Parizescu prin emailul societătii vparizescu@gmail.com sau la telefon 0213157013, numărul, titlul si dimensiunea lucrărilor pe care le pot imprumuta organizatorilor.

http://www.scar.ro/2013/10/08/08-octombrie-2013/

S.C.A.R. a stabilit expozitiile ce le va organiza in 2014:

1. La Muzeul National Cotroceni in aprilie 2014 expozitia „PORTRETUL in pictura românească din colectiile particulare”

Conditii:

-pictura in ulei,

-reprezentari: Portret in intregimea corpului, Portret bust, Autoportret de pictor.

 Predarea la Muzeul National Cotroceni la sfârsitul lunii martie.

2. La Muzeul Municipiului Bucuresti intre 1 oct – 9 noiembrie 2014 expozitia „MAREA in pictura românească din colectiile particulare”.

Conditii:

-pictura in ulei,

-marea si cerul să fie reprezentate pe cel putin jumătate din tablou.

Predarea lucrărilor pe 1 si 2 octombrie 2014 la Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu.

Se realizează câte un catalog al expozitiei, sponsorizarea acestuia fiind făcută de fiecare colectionar expozant interesat.

Presedinte al Societătii Colectionarilor de Artă din România

General (rez) ing. Vasile Parizescu

08 octombrie 2013

S.C.A.R. a stabilit expozitiile ce le va organiza in 2014:

1. La Muzeul National Cotroceni in aprilie 2014 expozitia „PORTRETUL in pictura românească din colectiile particulare”

Conditii:

-pictura in ulei,

-reprezentari: Portret in intregimea corpului, Portret bust, Autoportret de pictor

Predarea la Muzeul National Cotroceni la sfârsitul lunii martie.

2. La Muzeul Municipiului Bucuresti intre 1 oct – 9 noiembrie 2014 expozitia „MAREA in pictura românească din colectiile particulare”.

Conditii:

-pictura in ulei,

-marea si cerul să fie reprezentate pe cel putin jumătate din tablou.

Predarea lucrarilor pe 1 si 2 octombrie 2014 la Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu.

Se realizează câte un catalog al expozitiei, sponsorizarea acestuia fiind făcută de fiecare colectionar expozant interesat.

Presedinte al Societătii Colectionarilor de Artă din România

General (rez) ing. Vasile Parizescu

 

 

30 iunie 2013

Aspecte de la vernisajul expozitiei „CASA in pictura romaneasca din colectii particulare (4 iunie – 21 iulie 2013)”

Vernisaj 4 iunie 2013:

http://www.youtube.com/watch?v=_Lw-f6kcmH0

***

https://www.facebook.com/events/488222327918399/

Expozitie:

http://www.youtube.com/watch?v=43zZTUVd6sM

***

https://www.facebook.com/viorica.tomov/media_set?set=a.581764868512332.1073741844.100000364728689&type=1

***

http://www.youtube.com/watch?v=qELN6Uks-S8

mass-media:

http://www.cotidianul.ro/calatorie-prin-colectii-particulare-215317/

***

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=482459051837667&set=oa.569285156427745&type=1&theater

 

21 mai 2013

Societatea Colecţionarilor de Artă din România (S.C.A.R.) şi Muzeul Municipiului Bucureşti are onoarea de a vă invita la expoziţia de pictură cu tema:

CASA in pictura românească din colecţiile particulare”,

ce va avea loc la Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Sutu, in perioada 4 iunie – 8 iulie 2013.

Vor fi expuse lucrări de maeştrii Gh. Petraşcu, Camil Ressu, H. H. Catargi, Stefan Popescu, Aurel Popp, Micaela Eleutheriade, Corneliu Baba, Vasile Grigore, G.N.G. Vânătoru, Horea Bernea, Spiru Vergulescu, cât şi de contemporanii Sorin Ilfoveanu, Vasile Popa, Vasile Parizescu, Vasile Mureşan Murivale, Florin Ghergu, Constantin Daradici etc.

 

Vernisajulexpoziţiei va avea loc la Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Sutu, in ziua de 4 iunie a.c. orele 18.

 

25 aprilie 2013 COMUNICAT S.C.A.R.

Expozitia S.C.A.R. cu tema

 CASA in pictura românească din colecţiile particulare

va avea loc la Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu

in perioada 4 iunie – 8 iulie 2013.

Vernisajul la Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu in ziua de 4 iunie a.c. orele 18.

Predarea lucrărilor incepând cu 27 mai a.c. si până in 1 iunie 2013 intre orele 11-15 la MMB.

In mod exceptional, se pot preda si lucrări cu această temă dar care să reprezinte mai multe case sau interioare de case.

 

11 aprilie 2013 Invitatie lansare album „Pictorii portretului”

Lansarea volumului „Pictorii portretului – Despre orgoliu in arta” de Mircea Deac va avea loc la sediul Artmark, Palatul Cesianu Racovita, str. C.A. Rosetti nr. 5 in ziua de luni, 15 aprilie 2013, orele 18. Vor lua cuvantul Petru Lucaci, pictor, presedintele U.A.P. din Romania, Mihaela Varga, critic de arta, editor si Mircea Deac, critic de arta, scriitor si vicepresedintele S.C.A.R.

2 martie 2013

Invitaţie cu ocazia lansării cărţii „Colecţionism, Muzeologizare, Patrimonializare” de IOAN OPRIS la Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei 12, miercuri 6 martie 2013 ora 13. Prezintă gral (r) ing. Vasile Parizescu, Preşedintele S.C.A.R, acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, acad. Dan Berindei, acad. Dinu C. Giurescu, acad. Răzvan Theodorescu

13 ianuarie 2013

„ARNOLD DAGHANI, un pictor român mai puţin cunoscut în România, dar celebru în Anglia”

de colecţionar dr. ing. Dan Zlatanovici, membru al Societătii Colecţionarilor de Artă din România.

Articol prezentat la Simpozionul de Istoria Artei Romanesti „Petre Oprea”  din 21-22 iulie 2012

http://www.e-galerie.ro/main.php/v/arnold+daghani/despre+arnold+daghani/

 

2 decembrie 2012 – Imagini de la lansarea albumului de arta „Pictorul Vasile Parizescu”, vol. III din seria „Viata ca o pasiune”

7 noiembrie 2012

Ultima zi de expunere a lucrarilor din expozitia ” Grafica in pictura romaneasca din colectiile particulare”este 11 noiembrie, urmand ca din 12 noiembrie expozitia sa se stranga, dar vor ramane la muzeu pana pe 2 decembrie. Motivul este fotografierea pentru album. Vom incerca sa fotografiem pe colectii, astfel incat odata ce o colectie este gata sa o returnam colectionarului.

5 noiembrie 2012 – Noi articole in mass-media despre ultima expozitie S.C.A.R.

– 5 noiembrie 2012 – „Simfonie cu linie si culoare, la Cotroceni” de Florin Colonas

http://www.e-galerie.ro/main.php/v/A+avea+un+comentariu/

 

– 4 noiembrie 2012 – Articol fotoreportaj in artindex.ro : „Grafica exceptionala din colectiile particulare” de la Muzeul National Cotroceni de Mihai Constantin

http://artindex.ro/2012/11/04/grafica-exceptionala-din-colectii-particulare/

 

– 19 octombrie 2012 in revista VIP „Cotrocenii graficii romanesti” de Adina Stefan

http://www.revistavip.net/Stiri_de_ultima_ora/Cotrocenii_graficii_romanesti/8220/

 

– 1 octombrie 2012 in ziarul Cotidianul : „Lumea construită din linie şi culoareGrafică din colecţii particulare” de Victoria Anghelescu

http://www.cotidianul.ro/grafica-din-colectii-particulare-195698/

 

28 septembrie 2012 Aspecte de la vernisajul expozitiei SCAR „Grafica in pictura romaneasca din colectii particulare”

24 septembrie 2012

Comunicat de presă

Expoziţie de grafică din colecţii particulare la Muzeul Naţional Cotroceni

Muzeul Naţional Cotroceni în colaborare cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România organizează joi, 27 septembrie 2012, orele 18.00 în Spaţiile Medievale (Cuhnie, Trapeză, Chilii şi Pivniţele palatului domnesc), vernisajul expoziţiei eveniment ”Grafica în pictura românească din colecţii particulare”.
Expoziţia cuprinde lucrări din peste 100 de colecţii de artă particulare, semnate de artişti plastici reprezentativi, din perioada secolelor XIX-XXI.
În expoziţie publicul va putea admira 500 de lucrări, purtând semnătura a peste 150 de artişti, nume celebre ale picturii clasice şi contemporane româneşti: Carol Popp de Szathmari, Theodor Aman, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Rudolf Schweitzer Cumpăna, Adam Bălţatu, Lucian Grigorescu, Iosif Iser, Gheorghe Petraşcu, Jean Alexandru Steriadi, Ştefan Popescu, Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, Nicolae Dărăscu, Max Hermann Maxy, Samuel Mützner, Alexandru Ciucurencu, Micaela Eleutheriade, Petre Iorgulescu Yor, Constantin Artachino, Nicolae Vermont, Gheorghe Vânătoru, Henri Catargi, Leon Biju, Aurel Ciupe, Aurel Băeşu, Cecilia Cuţescu Storck, Aurel Bordenache, George Tomaziu, Paul Miracovici, Olga Greceanu, Rodica Maniu, George Zlotescu, Elena Popea, Aurel Jiquidi, Miliţa Pătraşcu, Anton Kaindl, Corneliu Baba, Sabin Bălaşa, Tia Peltz, Marcel Iancu, Vasile Grigore, Marcel Chirnoagă, Ligia Macovei, Alexandru Ţipoia, Dragoş Morărescu, Vasile Parizescu, Horia Bernea, Vasile Celmare, Ion Sălişteanu, Constantin Piliuţă, Ştefan Câlţia, Bogdan Pietriş, Horea Paştina, Dorina Pădineanu, Mihai Sârbulescu, Paul Gherasim şi alţi artişti contemporani etc.
Lucrările expuse sunt realizate în diverse tehnici: alb/negru, acuarelă, pastel, cerapastel, tuş, tehnică mixtă, expoziţia reprezentând forţa şi marea calitate picturală a artiştilor români din toate timpurile.
Prezenta expoziţie este rodul unei fructuoase colaborări, pe care Muzeul Naţional Cotroceni a avut-o cu Societatea Colecţionarilor de Artă din România, membrii Societăţii, oferind cu generozitate opere de o mare valoare patrimonială, dând astfel posibilitatea vizitatorilor să cunoască creaţia unor adevărate genii ale picturii româneşti şi universale, altfel, inaccesibilă marelui public.
Expozitia, a cărei tematică se regăseşte pentru prima dată într-un spaţiu muzeal, poate fi vizitată în perioada 27 septembrie – 11 noiembrie 2012, de marţi până duminică, între orele 9.30 – 17.30.

Preşedintele Societăţii Colecţionarilor de Artă din România
Vasile Parizescu

20 septembrie 2012

1.) Muzeul Municipiului Bucuresti a aprobat prelungirea perioadei expozitiei „Un nedreptăţit al culturii româneşti – George ZLOTESCU – Un destin incredibil” , astfel ca aceasta este deschisa pana in 14 octombrie 2012.

2.) Vernisajul expozitiei “Grafica in pictura românească din colecţiile particulare” este in ziua de joi 27 septembrie 2012 ora 18 la Muzeul National Cotroceni. Pentru intrare este necesara prezentarea BI/CI si controlul antitero.

3.) Articol de Victoria Anghelescu in ziarul Cotidianul despre expozitia S.C.A.R. „Un nedreptăţit al culturii româneşti – George ZLOTESCU – Un destin incredibil”:

http://www.cotidianul.ro/george-zlotescu-un-pictor-uitat-194031/

 

 

7 septembrie 2012 – Aspecte de la vernisajul expozitiei „Un nedreptăţit al culturii româneşti – George ZLOTESCU – Un destin incredibil”