21 februarie 2020

Comunicat

Proces-verbal incheiat in urma sedintei SCAR din data de 21 februarie 2020

In cadrul sedinţei SCAR s-au adus in discuţie următoarele chestiuni si s-au inaintat următoarele propuneri:
1. Cotizaţia anuală de membru – suma propusă: 250 lei
2. Semnarea raportării anuale pe anul 2019 (termen ANAF 30.04.2020) – semnează “pentru Presedinte” persoana ce urmeză a fi desemnată la sedinţa din 27.03.2020.
3. Actualizarea registrului cu membri – până in 20.03.2020
4. Analiza necesităţii includerii printre membri si a unui expert evaluator si a funcţionării ca Unitate de interes public.
5. Definitivarea modificărilor Statutului SCAR – av. Arcadia Hinescu se poate ocupa de acest aspect cu un proiect până in 20.03.2020
6. Stabilirea logo-ului SCAR – au existat câteva propuneri la care s-au adus unele amendamente
7. Stabilirea participării la expoziţia Art Safari ca membri individuali SCAR
8. Stabilirea sediului social SCAR – propunere – Galeria Romană, ElectroTotal etc insă deocamdată se păstrează actualul sediu din Bd N. Balcescu.
9. Participanţii la sedinţa de astăzi, 21.02.2020 fac parte din Comitetul de conducere SCAR pentru o perioada de un an, conform art. 17 din Statut.
10. Se va deschide un cont la o banca comercială pe numele SCAR.
11. Următoarea sedinţă pe 27.03.2020 ora 10 la sediul din str Mecet 42-44.

Membri participanti: Data: 21.02.2020

Viorica Ursuleanu Parizescu
Maria Pârvuţoiu
Stefan Mărculescu
Gheorghe Burtea
Boris Paraschivescu
Puiu Karlfried Patzelt
Armand Voicu

Radu Ionete
Arcadia Hinescu