19 iulie 2020 Referitor: Certificate de participare la expozitia „Books & Arts” de la Castelul Cantacuzino Busteni din perioada 04.10.2019-30.03.2020.

Depunătorilor tablourilor și lucrărilor plastice ce au participat în perioada 04.10.2019-30.03.2020 la expozitia „Books & Arts” de la Castelul Cantacuzino Busteni și li s-au returnat lucrările până în 20 mai 2020, li se vor acorda în curând și un ”Certificat de participare la expozitia „Books & Arts”.
Pentru membri Societății Colectionarilor de Artă din România aceste certificate vor fi ridicate și apoi distribuite de dl. Puiu K. Patzelt prin contactarea ulterioară a colectionarilor personal de către acesta.

18 iulie 2020 Postari din expozitia organizata de ICR Venetia si cu colaborarea SCAR


https://www.facebook.com/search/top/?q=icr%20venetia&epa=SEARCH_BOX

VENEȚIA. 19 muzee prezintă viziunea artiştilor români din secolul XX asupra orașului lagunar

Complementar proiectului „Venezia vista dai grandi pittori romeni/Veneția văzută de marii pictori români“, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția lansează miercuri, 1 iulie 2020, în mediul virtual, expoziția „Veneţia şi laguna veneţiană în viziunea artiştilor români ai secolului XX“. Imaginile vor fi prezentate pe paginile Facebook și Instagram ale reprezentanței ICR la Veneția.
Desfășurat în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2020,  în parteneriat cu 19 muzee din țară, cu colaborarea Societăţii Colecţionarilor de Artă din România, proiectul prezintă viziunea artiştilor români din secolul XX asupra Veneţiei şi a lagunei sale, surse de inspirație pentru numeroşi pictori din întreaga lume. Fiecare lucrare este însoţită de o scurtă fişă în limba italiană, ce cuprinde date biografice ale autorului şi descrierea operei.
Vor fi expuse online lucrări aflate în custodia a 19 instituții muzeale: Muzeul Judeţean Argeş din Piteşti, Muzeul de Artă al Complexului Muzeal «Iulian Antonescu» din Bacău, Muzeul «Vasile Pârvan» din Bârlad, Muzeul de Artă din Braşov, Muzeul Brăilei «Carol I», Muzeul Judeţean Botoşani, Muzeul Municipiului Bucureşti – Pinacoteca Municipiului Bucureşti, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Judeţean Mureş, Complexul Naţional Muzeal «Curtea Domnească» din Târgovişte, Muzeul de Artă al Complexului Muzeal Naţional Neamţ, Muzeul Judeţean de Artă Prahova «Ion Ionescu Quintus», Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, Muzeul de Artă Timişoara, Muzeul de Artă al Institutului de Cercetări Eco–Muzeale «Gavrilă Simion» din Tulcea, Muzeul Judeţean «Ştefan cel Mare» din Vaslui, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, precum și din colecții private.
Inaugurarea Bienalei Internaţionale de Artă, în anul 1895, a transformat Veneţia nu doar într-o sursă de inspiraţie pentru artişti, ci şi în cel mai important centru internaţional de promovare a artelor vizuale, într-un pol de iradiere a curentelor artistice. Artişti reputaţi ca Pierre Auguste Renoir (1841–1919), Claude Monet (1840–1926), John Singer Sargent (1856–1925), Anders Zorn (1860–1920), Paul Signac (1863–1935), Vasili Kandinski (1866–1944), Oskar Kokoschka (1886–1980) şi alţii au surprins în lucrările lor farmecul, frumuseţea şi magnetismul Veneţiei.
La rândul lor, pictorii români au găsit la Veneţia sursa ideală de inspiraţie pentru o peisagistică de o policromie exuberantă, de factură impresionistă şi neoimpresionistă. Gheorghe Petraşcu (1872–1949), Constantin Artachino (1870–1954), Jean Alexandru Steriadi (1880–1956), Eustaţiu Stoenescu (1884–1957), Nicolae Dărăscu (1883–1959), Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886–1975), Corneliu Baba (1906–1997) sunt doar câţiva dintre artiştii români care s-au aplecat asupra temelor «veneţiene» în creaţia lor artistică. Alături de aceştia, numeroşi alţi pictori români – Elena Popea (1879–1941), Vasile Popescu (1894–1944), Ştefan Popescu (1872–1948), Gustav Sámuel Kollár (1879–1970), Marius Bunescu (1881–1971), Eugen Ispir (1909–1974), Octav Angheluţă (1904–1979), Adam Bălţatu (1889–1979), Aurel Bordenache (1902–1987), Dem Iordache (1905–1982), Ioan Sima (1898–1985), Brăduţ Covaliu (1924–1991), Vasile Dobrian (1912–1999), Constantin Piliuţă (1929–2003), Virgil Demetrescu–Duval (1930–2005), etc. – au dedicat oraşului lagunar lucrări definitorii pentru stilul operei lor.

6 iulie 2020 CONVOCATOR

CONVOCATOR

Prin prezenta se convoacă, în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Statut și cu dispozițiile OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor

Societății Colecționarilor de Artă din România
pentru data de joi, 16 Iulie 2020, ora 17,30.
Ședința se va desfășura la Galeria Romana situata în Bucuresti, Blvd. Lascăr Catargiu nr. 1 (Piata Romana).

Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1) Reluarea și reorganizarea activității;
2) Discutarea si aprobarea modificarilor la Statut conform proiectului inaintat;
3) Stabilirea persoanelor imputernicite pentru a deschide contul si Banca unde se va deschide;
4) Alegerea consiliului director conform noului statut aprobat.

***

Nota – Noul statut (draft în conformitate cu noile prevederi legale) și convocatorul au fost transmise anterior prin email și whatsapp. La data sedintei se poate achita și cotizatia pe anul 2020.